Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...


Aretina mpahazo ny zaza

Zaza salama

Fahasalaman’ny vehivavy

Fahasalaman’ny olon-dehibe

Tetik'asa Rano HP : ny rano, ny fidiovana, ny fanadiovana