Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Lazao ny hevitrao

 

Adiresy mahasoa

1. Fivarotam-panafody mpiandry raharaha

Tsindrio eto raha hijery ny fivarotam-panafody mpiandry raharaha amin'ity herinandro ity ianao.  

  Fivarotam-panafody eo amin'ny manodidina an'Antananarivo
 • Ambohibao RN 4 : 22 444 33 / 22 482 64 / 033 11 931 38 / 032 531 38
 • Amboditsiry : 22 528 21
 • Anosizato RN 1 : 22 631 43 / 22 686 53 / 22 009 87 / 033 14 003 98
 • Avaradrano, cité Analamahitsy : 22 423 65 / 24 798 43

2. Dokotera mpiandry raharaha

3. Hopitaly

 • Hôpital Général de Befelatanana : 22 223 84
 • Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona HJRA : 22 279 79
 • Hôpital Militaire de Soavinandriana : 23 397 51
 • SALFA (Hôpital Luthérien) Ambohibao : 22 441 88 / 22 485 17 / 24 561 93 (Chirurgie)
 • Hôpital des Enfants Ambatomena : 22 224 76
 • Hôpital Pédiatrique Ambohimiandra : 22 229 57
 • Maternité Befelatanana : 22 619 91
 • Mpitsabo Mikambana 24/24 : 22 235 55 / 033 02 235 55 / 03204 897 22
 • Clinique St Paul : 22 271 47
 • Clinique et maternité d'Anosibe : 22 200 32 / 22 290 56
 • Polyclinique d'Ilafy : 22 425 66 / 22 425 69

Fitsaboana maika

 • Centre de Diagnostic d'Urgence : 22 329 56 / 033 11 822 28 (24h/24h)
 • Hôpital Général de Befelatanana : 22 223 84
 • Centre de Cardiologie des Mascareignes : 24 268 74 /033 12 090 57/ 032 40 504 24

Fandidiana maika

 • HJRA : 22 279 79 / 033 11 890 58
 • Pavillon Sainte Fleur : 22 661 04 / 22 663 05 (Chirurgie de la Femme et de l'enfant)
 • Hôpital Militaire de Soavinandriana : 23 397 51
Agence du Médicament de Madagascar : 22 365 22
Croix Bleu : Centre de Prévention d'Alcool et de drogues : 22 324 59 / 22 634 62 /033 11 442 77 / 032 07 545 30
Centre Anti-poison / Service de Réanimation Médical HJRA : 22 279 79

4. Fiara fitaterana marary (Ambulances)

 • Service ambulance : 22 357 53
 • Ambulance Municipale : 22 200 40 / 033 65 333 22 / 033 65 444 22 / 033 65 555 22
 • Ambulance Polyclinique d'Ilafy : 22 425 66 / 22 425 69
 • Ambulance CDU : 22 329 56
 • Ambulance Mpitsabo Mikambana 24/24 : 033 02 235 55 / 032 04 897 22

5. Polisy

 • Brigade Criminelle : 22 210 29 poste BC
 • Brigade des accidents de la circulation : 22 358 08 / 032 07 586 10
 • Commissariat central : 112 / 22 281 70 / 22 227 35 / 22 357 09
 • Commissariat central adjoint : 22 236 35
 • Sureté urbaine d'antananarivo : 22 225 94
 • Police municipale de la CUA : 22 673 09
  Arrondissements
 • 1er Analakely : 22 280 54
 • 2ème Ambohijatovo : 22 309 46
 • 3ème Antaninandro : 22 291 30
 • 4ème Isotry : 22 280 51
 • 5ème Mahamasina : 22 280 48
 • 6ème Ambohimanarina : 23 225 52
 • 7ème 67ha : 22 291 29
 • 8ème Analamahitsy Cité : 22 493 25

6. Mpamonjy voina (Pompiers)

 • Secours : 18 ou 118
 • Standard : 22 225 66 / 22 250 18 / 24 239 30

7. JIRAMA

 • N° vert telma : 3547
 • Zain : 03 3547
 • Orange : 032 02 035 47