Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Lazao ny hevitrao

 

SMS

1. Teny fampidirana mikasika ny SMS

Ny fomba fandefasana hafatra SMS, fantatra kokoa amin'ny hoe SMS, izay fanafohizana ny teny anglisy hoe Short Message Service, dia ahafahana mandefa hafatra fohy atao an-tsoratra. Izy io dia tolotra omen'ireo orinasam-pifandraisana finday (nampidirin'ny fenitra GSM).

Ireo hafatra alefa dia antsoina hoe hafatra fohy, hafatra alefa an-telefaonina, hafatra an-tsoratra, na hoe SMS ihany koa.

Ny hafatra fohy dia ahafahana mandefa hafatra izay tsy mihoatra ny 160 ny fitambaran'ny litera ao aminy. Antsoina hoe SMS ihany koa ireo hafatra alefa amin'io fomba io.

Ny SMS dia vetivety dia lasa fomba fifandraisana nielim-patrana sy nalaza mba handefasana hafatra fohy, indrindra tany Europe, Asie-Pacifique (afa-tsy Japon), Australie ary Nouvelle-Zélande, indrindra indrindra teo anivon'ireo tanora sy ny mponina an-drenivohitra.

Tany am-piandohana, ny SMS dia natao handefasana hafatra mikasika ny asa , nalefan'ireo orinasam-pifandraisan-davitra tamin'ny alālan'ny teknika GSM, talohan'ny nahafantarana an' ireo fampiasāna azy amin'izao fotoana izao ireo. Araka ny tantara, dia tamin'ny 12 Desambra 1992 no nalefan'ny mpiasan'ny Sema Group iray atao hoe Neil Papworth avy amin'ny solosainany manokana, nankany amin'ny finday iray, tamin'ny alālan'ny tambazotra GSM-n'ny Vodafone tany Royaume-Uni, ny SMS ara-barotra voalohany.

Ankehitriny dia tsenam-barotra iray manokana mihitsy ny SMS. Isan'andro tokoa mantsy dia ahitāna fomba fampiasana azy hafa sady vaovao foana (ohatra, fifidianana mandritry ny fandaharana ao amin'ny fahitalavitra), na avy amin'ny olon-tsotra mpampiasa izany na avy amin'ireo mpandraharaha matihanina. Misy aza ireo orinasa izay nanao an'io fomba fifandraisana io ho anton-draharaha.

Ny SMS dia entin'ireo zotra voafaritry ny GSM, ary tsy manelingelina velively ny zotra voatokana hitondrana ny feo. Ambonin'izay, noho ny famerana ny habetsahan'ny soratra entiny dia tsy andaniam-bola firy ho an'ilay orinasa ny mandefa azy. Ny fandefasana azy dia andoavam-bola any amin'ireo orinasam-pifandraisana mikarakara ny finday, ka nanjary lasa loharanom-bola be ho azy ireo izy, indrindra noho ireo tolotra SMS «notataovam-bidy» izany hoe, ireo tolotra ambony vidy kokoa noho ny vidiny tena fampiasa andavanandro.

Ny fomba fandefasana hafatra nohavaozina iray, antsoina hoe Multimedia Messaging Service (MMS), izay ahafahana mandefa hafatra lava kokoa sy zavatra hafa maro toa ny sary, ny hafatra tenenina na ny horonan-tsary, dia efa manomboka mielim-patrana. Tsy mitovy amin'ny SMS ny MMS noho izy mampiasa zotra natokana ho an'ny mpampiasa azy, izay tsy maintsy efa omanin'ilay orinasam-pifandraisan-davitra mialoha. 

Nalaina avy tamin'ny tranokalan'ny wikipédia  

2. Ahoana ny fandefasana hafatra an-tsoratra ?

Tsy mitovy ny fomba fiasan'ny telefaonina tsirairay. Vakio ny boky fampiasana ny telefaoninao mba ahafahanao miditra ao amin'ny fahafahana misafidy ny fandefasana hafatra an-tsoratra.

Rehefa tafiditra ao amin'ilay safidy fandefasana hafatra an-tsoratra ianao :
  • Safidio ny hoe HANORATRA HAFATRA
  • Soraty ny hafatrao
  • Ampidiro ny nomeraon'ilay olona andefasanao ilay hafatra
  • Safidio ny hoe ALEFASO
Nalaina avy tamin'ny tranokalan'ny Zain Madagascar

3. Ahoana ny famakiana hafatra an-tsoratra ?

Raha vao mandray hafatra ianao dia ampahafantarin'ilay telefaoninao anao izany. Mazàna dia amin'ny alālan'ny feo izany ary misy sarim-balopy kely miseho, na koa amin'ny hafatra an-tsoratra.

  • Ampiasao ilay fomba fisafidianana famakiana hafatra an-tsoratra ao amin'ny telefaoninao mba ahafahanao mamaky sy mitahiry ny hafatra voaray.
  • Azonao vakiana avy hatrany ny hafatra voaray ary azonao tahirizina ao anaty telefaonina.
  • Ilaina fafàna tsindraindray ireo hafatra taloha. Raha sendra ka feno mantsy ny vata fandraisana ny hafatrao dia tsy afaka mandray hafatra vaovao intsony ianao.
Nalaina avy tamin'ny tranokalan'ny Zain Madagascar.

4. Vidin'ny SMS eto Madagasikara

Samihafa arakaraka ny orinasam-pifandraisan-davitra ny vidin'ny SMS eto Madagasikara: