Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...

Ny Tetikasa Mandrosoa

Tonga soa eto amin'ny tranonkalan'ny Tetikasa Mandrosoa. Ho hitanao eto amin'ity pejy ity ireo zava-mikasika ny Tetikasa.

Tsotra ny tanjonay amin'ny Tetikasa Mandrosoa: hanampy ireo olona tsirairay hahita ny valin'ireo fanontaniana izay mety hananany.

Ny paikadinay dia ny hanome maimaimpoana ireo fahalalana fototra kanefa manan-danja, ho an'ireo mponina any amin'ny firenena andalam-pandrosoana izay mitady izany, amin'ny alalan'ny fampiasana solosaina na finday.

Ny Tetikasa Mandrosoa ihany koa dia hanokatra «sehatra ifandraisan'ny rehetra» izay ahafahan'ny mponina avy any amin'ny firenena andalam-pandrosoana samihafa miserasera sy miara-miasa mba hifampizarany izay fahalalana mety ahasoa ny rehetra.

Ity tranokala ity dia ohatra tsara iray ahafahana mitaratra ny paikadin'ny Tetikasa Mandrosoa. Izy dia tahirim-pahalalana narindra an-kalamina manokana mba hanovozana ireo hafatra mafonja sy ireo fitaovan-tserasera isan-karazany izay mahenika ny sehatry ny fampandrosoana isanisany. Ankoatr'izay dia sehatra natao hanentanana ny fandraisana anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ihany koa izy.

Ny Tetikasa Mandrosoa dia azo lazaina fa tena taratry ny ezaka fiaraha-miasa. Manam-pahaizana manokana maro eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, fambolena, fanabeazana ary tontolo iainana no mamolavola ireo hafatra mafonja tokony hampitaina, ary mamporisika ny fampiasana ireo fitaovan-tserasera misy, ary vita amin'ny fiteny eo an-toerana. Ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny telefaonina sy ny internet kosa dia miara-miasa amin'ny Tetikasa Mandrosoa mba ahazoan'ny vahoaka izay mila izany, ahita maimaim-poana izay raketin'io tranokala io. Ireo izay mampiasa izany tolotra izany dia afaka mandray anjara amin'ny fanatsaràna ireo firaketana voaangona teo aloha, amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana, fanolorana soson-kevitra, na fizaràna hevitra.

Raha manana zavatra ho zaraina aminay ianao, dia tsindrio eto, na safidio izay lohahevitra fampandrosoana tianao hojerena, ary manaova fanamarihana eo amin'ny pejy mifandraika amin'izany. Tsindrio kosa eto raha tianao ny hifandray mivantana aminay.

Ny Tetikasa Mandrosoa dia tantanin'ny Human Network International , izay fikambanana Amerikana mpanao asasoa miorina any Washington, DC. Tsindrio eto raha te-ahalala bebe kokoa mikasina an'ny HNI ianao.

Mino izahay fa afaka manafaingana ny fampandrosoana eo amin'ny firenena iray manontolo amin'ny alalan'ny fampiresahana ireo olona manana fanontaniana amin'ireo izay manana ny valin'izany; koa mandraisa ary anjara! Misaotra anao izahay nitsidika ity tranonkala ity.