Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...

   

  Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel

  Sabotsy, 7 jiona 2013
  Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy
  Antsoy maimaimpoana ny '321', iarahana @ Airtel

  Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin’ny firy na amin’ny firy, momba ny Fahasalamana, ny Fambolena, ny Findramam-bola madinika, ny Fananan-tany, ny Rano sy ny Fidiovana, ny Fandrindram-piterahana dia antsoy maimaimpoana ny nomerao ‘321’ ary araho ny toromarika. Na, Tsindrio ny *321# ary OK, na koa midira ao @ « Tolotra (menu) », fidio « Airtel », fidio « Service Mandroso » hahazoanao valiny maimaimpoana @ SMS.